Drift & Vedligeholdelse

 

Drift og vedligeholdelsesvejledning til brug og behandling af tag lagt med HydroTec's membraner

Her kan du også downloade generelle garanti betingelser, samt PDF med Drift og Vedligeholdelse:

Det er vigtigt - både for garantistillelse og levetid - at man tager hensyn til tagdækningen, og ikke påfører den skader og utilsigtede belastninger.

Drift og vedligeholdelse

Taget bør efterses to gange om året. Taget skal holdes ryddeligt og rent. Hvis der har været arbejdet på taget, bør man umiddelbart sørge for at fjerne materialerester, søm, skruer, paller o.l., som kan påføre dækningen slitage og skader.

Hvis bygningen har været udsat for ydre påvirkninger som f.eks. sætninger, skred eller ekstreme klimapåvirkninger - bør tagdækningen/tagkonstruktionen kontrolleres af en fagmand.

Reparationer etc.

Vedr. evt. reparationer skal der bruges samme materiale og lægningsteknik, som ved den oprindelige dækning. Hvis der planlægges ændringer på taget (f.eks. nye gennemføringer), bør tagdækkeren konsulteres i god tid, så de tekniske løsninger kan tilpasses ændringerne. Så kan man varetage hensynet til brandsektionering, faldopbygning, fremtidig vedligeholdelse etc. Det er også vigtig at inddækningen sker hurtigt, således at der ikke opstår fugtskader på isolering og underliggende tag-konstruktion.

Renholdelse

Tagflader, nedløbsrør, skotrender og lign. bør rengøres 2 gange om året (efterår og forår). Snavs, blade og lignende fjernes, og taget rengøres. Det er specielt vigtigt at tagbrøndene renses. Ved højtryksspuling skal der ikke spules mod overlæggene i tagbelægningen. Ved rengøring må der ikke bruges kemiske midler, som kan skade tagbelægningen. Rådfør dig med tagentreprenøren.

Færdsel på taget

Vær varsom ved brug af skarpe genstande på taget (sneskraber, skovl, værktøj), og læg altid beskyttelse under stigeben. Sørg for at håndværkere, som opholder sig på taget tager hensyn til tagdækningen.

Ved stærk kulde - som gør tagbelægningen stivere og mere udsat for mekaniske skader - bør trafikken på taget begrænses mest muligt.

Anbefales: Servicekontrakt

Godkendte tag entreprenører kan tilbyde en servicekontrakt - som til aftalt pris - sikrer en årlig besigtigelse af taget . Kontrakten omfatter rengøring af tagfladen, rensning af nedløbsrør og brønde, udbedring af evt. mekaniske skader, kontrol af blik- og fugearbejde og alle gennemføringer. Besigtigelsen dokumenteres i en årlig vedligeholdelsesrapport til bygningens ejer.

Renovering

Ved renovering, efter mange år, er det ofte kun et simpelt spørgsmål om at påsvejse et nyt lag HydroTec membran, hvorefter levetiden kan betragtes som forlænget med yderligere 20-25 år.  Dette kan principielt ske et ubegrænset antal gange i bygningens levetid, og fjerner således en væsentlig kilde til store mængder bygningsaffald på lang sigt.

Ved ændring i bygningens funktion eller hvis der skal etableres nye installationer i bygningen, kan en HydroTec tagpapdækning let tilpasses til de ændrede omstændigheder. Tag altid kontakt til din tagdækker i forbindelse med nye ønsker eller behov som påvirker tagdækningen.

 

Tilbage til forsiden.