Referencer & Cases

HydroTec tilbyder en effektiv løsning til tagdækning, igennem vores omfattende sortiment.  vi er stolte af de projekter vi har deltaget i, sammen med vores kunder, og er med til at præge landskabet.  Bygninger er med til at danne forskellige rammer for alle aspekter af samfundet og har dermed også forskellige funktioner.  Her nedenunder kan du se nogle af de typer af projekter hvor vi har været med til at skabe klimasikre bygninger.

Se alle Referencer her

 

Kultur & Uddannelse

Universiteter, museum og andre uddannelses institutter spiler en stor rolle i dannelse af samfundet.  Det er både med til at skabe rammer for innovation i det danske samfund, udover at være kulturbærer, facilitering for fremvisning af udstillinger og formidling af kunst og histori.  Her finder du nogle af denne type projekter som HydroTec har været med til at danne rammer for.

 

 

Urban & Grønne tage

Biodiversitet og grønne tage tager til i bybilledet - ofte såkald "urban habitats".  Med produkter fra HydroTec kan du sikre den rigtige løsning under din taghave, eller tagterrasse.

 

 

Sundhed & Institutioner

Institutioner er betegnelse for sociale strukturer eller mekanismer til styring og/eller regulering af flere individers samarbejde på en måde, der regulerer flere personers adfærd eller optræden i forhold til hinanden eller i en kombination med det omkringliggende samfund.  Her kan du se nogle bud på hvordan man bygger institutioner i dag, med fokus på fremtidens behov.

 

Energi & Forsyninger

Med øget fokus på bæredygtige og vedvarende energikilder stiller samfundet større krav til energi og forsyningsvirksomheder.  Det stiller således også større krav til byggeriet.  Her kan du se eksemplarer hvor HydroTec har været med til at sikre klimasikre energi og forsynings virksomheder.

 

 

Dagligvarer

Ligesom i de fleste andre lande findes der forskellige typer dagligvarebutikker i Danmark. De mest almindelige dagligvarebutikker er små og mellemstore supermarkeder. Et supermarked er en selvbetjeningsbutik, som hovedsagelig sælger fødevarer og artikler til den daglige husholdning.  På den måde spiler dagligvarebutiker en stor rolle for samfundet.  HydroTec er stolt af at kunne bidrage til klimasikre dagligvarebutiker til det danske samfund.

  

Arbejde

Kontoret er for mange mennesker et af hverdagens vigtigste rum.  Det stiller krav til alle byggeriets parter, både i design håndværk og materialevalg.  HydroTec er med til at skabe klimasikre arbejdspladser i Danmark.

 

 

Boliger

Hjemmet og vores boliger kan have betydning for både miljøet og vores sundhed.  Med øget fokus på natur og trivsel tager nutidens byggeri i større grad udgangspunkt i de eksterne og interne behov.  Med HydroTec kan du skabe trygge rammer og klimasikre boliger.