Garantier

Garantianmodning

HydroTec Danmark har siden starten udstedt 10-års garantier og 15 års garantier til danske tagpaptage. Der er henholdsvis tale om en todobbelt garantier, som omfatter produkter og følgeskader i hele perioden og tredobbelt garantier, som omfatter produkter, udførelse og følgeskader i hele perioden. Der er tale om garantiordninger som dækker henholdsvis to gang og tre gang så lang som den almindelige ansvarsperiode for en entreprenør. De entreprenører, der er godkendt af HydroTec Danmark vil fremtidigt kunne inkludere garantien på alle tage, og at en af fordelene er at garantien træder i kraft fra første dag med det nye tag.
Først og fremmest fordi den øger bygningsejerens tryghed og sikkerhed for tagets funktion - både i forhold til lovgivningen og almindelige bygningsforsikringer. Endvidere stiller vi i modsætning til almindelige bygningsforsikringer ikke krav om, at en skade skal være "pludseligt opstået". HydroTec Danmark dækker også følgerne af utætheder, der måtte opstå hen ad vejen.

I gennem garantiordningen kan vi sørge for, at de tilsluttede tagdækningsfirmaer udfører tagdækningen korrekt. Grundlaget for garantien er et kvalitetssikringssystem, som stiller krav til både tagdækkeren og tagmaterialerne. De tagentreprenører, som er med i den landsdækkende ordning, forpligtet sig til at følge regler og anvisninger fra producenten og HydroTec Danmark.
Endvidere skal de gennemføre kvalitetssikring af deres arbejde i forhold til AB92. Inden et arbejde går i gang, skal det anmeldes til HydroTec Danmark, som dermed kan kontrollere, at de rigtige specifikationer anvendes.

Som noget nyt kan vi nu, på udvalgte produkter, tilbyde bygningsejere 20 års tredobbelt garantiordning, som omfatter produkter, udførelse og følgeskader i hele perioden og hvor garantien træder i kraft fra første dag. HydroTec Danmark udvider nu ordningen til også at omfatte tagterrasser og grønne tage. Der gives dog kun garanti på grønne tage med et maximalt vækstlag på 100 mm - såkaldte ekstensive grønne tage.

Her nedenunder kan du se eksemplar af vores garantier:

 

Tilbage til forsiden.