Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside indeholder produktdata, projekteringsanvisninger, specifikationer og lignende på forskellige konstruktionsløsninger hvori vore produkter indgår.

Oplysningerne er afgivet for at anvise forskellige anvendelsesmuligheder for vort produktsortiment og for at give inspiration ved valg af konstruktionsløsninger.

De afgivne oplysninger kan ikke anvendes ved konkret projektering af konstruktionsløsninger, idet sådanne altid bør udføres af fagkyndige under hensyntagen til de specifikke forhold i hvert enkelt tilfælde.

HydroTec Danmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte følge ved brug af oplysningerne uanset hvordan tabet måtte være opstået.


Tilbage til forsiden