Hvad er tagpap

Tagpap adskiller sig fra andre former for tagbeklædning ved sin ensartethed og plane struktur. De relativt få samlinger er en af tagpaptagets mange kvaliteter, som ved siden af dets vindfasthed og ringe vægt har bevirket, at tagpapdækkede tage har så stor udbredelse. Tagpaptaget er samtidig en af de billigste tagdækningsformer.

Tagpaptaget er alsidigt i brugsmæssig henseende. Frem til slutningen af 1940'erne blev tagpap først og fremmest brugt på udhuse, landbrugs- og fabriksbygninger, sommerhuse, skure og haller m.m. Senere blev tagpap anvendt på en lang række andre bygningstyper.

 

Tagpappets historie

Ser vi bort fra første mosebog, VI 14, hvor det er angivet, at taget på Noahs ark var overstrøget med asfalt, støder vi i skriftlige kilder første gang på et tagpaplignende materiale i 1787, hvor en svensk læge omtaler stenpapper. Materialet var 2-3 mm tykke tavler formet af sand og ler, sammenholdt med et armeringsmateriale af plantefibre og overstrøget med tjære.

Omkring 1850 kommer de første ruller med kogende tjære, på underlag af træ, træspåner eller brædder.  Jens Villadsen begynder at importere en banevare i råpap, med pix asfalt, som hedder Icopal omkring 1880.

Oprindelig blev det lagt på træspåner, med råpap i baner, fastholdt af træliste, hvor så det hele blev smørt med varm tjære.

I 1930erne blev det flade tag udbredt  da man begyndte at bygge i funkis stil.

Funktionalismen brød med tidligere tiders byggeskik ved at tage udgangspunkt i husets funktion og anvendelse frem for i husets æstetiske udtryk. Den funktionelle stil var især et hit blandt arkitekter, mens den fik en noget mere blandet modtagelse i resten af befolkningen.

I omkring 1950 opstår den kendte Build-Up teknik, som er i 3 lag pap, med varm asfalt og sten med hældning på 1:100.  Ulempen ved denne metode var at utætheder var næsten umulige at spore sig frem til, som gjorte det svære at reparere.

Forsikringsselskaberne vendte tommelfingeren nedad og eternit tage overtog næsten hele villa markedet.  I 1970 havde tagpaptage et renomé under nulpunktet og befolkningen undgik nu gerne flade tage.  Tagpapbranchen mistede markedsandel på grund af den lave kvalitet.  På grund af skandalerne i 70’erne, hvor tagpaptage næppe kunne holde i 10 år, blev TOR stiftet af Icopal og Phønix, for at få styr på kvaliteten i branchen.

Materialer og teknikker blev forbedret i starten af 80’erne og midt i 80’erne fulgte forbedring af bitumen også.  SBS pap blev udviklet fra oxyderet bitumen, som gjorte at produkterne opnåede øget elasticitet og der bliver muligt at arbejde i forholdsvis koldt vejr.

Bedre design, bedre materialer og bedre uddannelse medfører længere levetid for tagdækning og tagpapbranchen begynder at vinde den tabte tillid tilbage.  I starten af 80’erne var der to store producenter tilbage på markedet.  Det var den arabisk sheik ejede Icopal og den svenske ejede Phønix.

I dag findes der to typer af pap som kan anvendes i det danske klime: det er henholdsvis SBS og APP.  HydroTec tilbyder begge produkter i sortimentet.

 

Tilbage til forsiden.