Links

HydroTec vil gerne være en medvirkende faktor til at forenkle processen for vores kunder.  Derfor udvælger vi samarbejdespartnere ud fra et værdibaseret synspunkt.  her kan du finde links til nogle af vores samarbejdespartnere:

Videncentre:

Statens Byggeforskningsinstitut

Dansk Brand og Sikringsteknisk institut

Byg-erfa

Teknologisk Institut

Bitumen Waterproofing Association

SINTEF

Leverandører:

Büsscher & Hoffmann

Bauder

Rockwool A/S 

Isover A/S 

Paroc Danmark

Sundolitt A/S 

Jackon 

Foamglas

Jevith

JUAL A/S 

Mul10Metal A/S 

Entreprenører:

Dansk Byggeri

Dansk Industri

Myndigheder:

Erhvervsstyrelsen 

Eta Danmark A/S