Grønne tage

Grønne tage

Grønne tage beplantet med stenurter er smukke og praktiske. De kan optage halvdelen af det vand, der falder på taget, så kloakken aflastes. Grønne tage kan kun bruges på huse med fladt tag eller lav taghældning.

Se øvrige Referencer

Et grønt tag er typisk opbygges således:

 1. Nederst ligger tagpladerne, som f.eks. kan være af beton eller tagpap.
 2. Oven på tagpladerne ligger filt og en gummimembran, som holder taget tæt.
 3. Oven på membranen ligger et drænlag, som består af en mineralsk baseret tagjordsblanding, der er varmebehandlet, så den ikke indeholder ukrudt. Drænlagets tykkelse varierer fra 2-5 cm til 4-8 cm, afhængigt af typen af vegetation og tagets hældning.
 4. Planterne plantes i jorden/drænlaget. Plantelagets tykkelse/højde og vægt er afhængigt af, hvilke typer stenurter og andre planter taget består af. Typisk er planternes højde 2-5 cm, men nogle vegetationsblandinger er op til 15-20 cm høje.

Du kan enten etablere et grønt tag ved først at lægge drænlaget op og derefter plante planterne i dette, eller du kan købe færdige plantemåtter, som minder om rullegræs. Plantemåtterne består af både membran, drænlag og planter og skal blot lægges op oven på tagpladerne. Færdige plantemåtter er klart det mest anvendte.

Grønne tage og brandforhold

Brandsikring af grønne tage kan opnås ved at vækstlaget har mindre end 20 % indhold af organiske materialer, med et vækstlag på mindst 30 mm og opdeling af tagfladen i felter.

Til at forhindre brandspredning skal grønne tage opdeles således at der højst er 40 meter i mellem brandbælter, af 1 meters brede belagt med sten eller fliser.  Omkring ovenlys skal der etableres 0,5 meters brede bælter uden beplantning – belagt med sten eller fliser.  Langs lukkede vægge skal der være mindst 0,3 meter brede bælter, uden beplantning, og hvis der er tale om facade med mindre en 0,8 meter op til vinduesåbning er kravet et brandbælte på mindst 0,5 meter, belagt med sten eller fliser.

Fordele ved anvendelse af grønne tage

 • Grønne tage optager en stor del af den nedbør, som falder på taget. Dermed aflaster et grønt tag kloaksystemet.
 • Et grønt tag er et meget miljøvenligt materiale i sammenligning med mange andre tagmaterialer. Et grønt tag kræver stort set ingen energi at producere, og er dermed CO2-neutralt.
 • Med et grønt tag kan en grå tagflade omdannes til en grøn flade, som giver liv i bybilledet og er smuk at se på.
 • Et grønt tag kan bruges til en terrasse hævet over terrænet.
 • Vegetationsmåtterne beskytter det underliggende tagmateriale mod solen og udjævner de temperatur- og fugtforhold, som tagmaterialet er udsat for. Det kan betyde at tagpap under grønne tage holder længere end almindelig tagpaptag, der er udsat for vind, sol og nedbør.
 • Vegetationsmåtterne isolerer godt både for kulde og støj udefra.
 • Stenurter er sukkulenter, dvs. tykbladede og tørketålende planter, som kan gemme meget vand i de tykke blade. Da stenurterne rummer meget vand, betyder det, at et grønt tag har en høj brandmodstand.

Du kan forvente, at taget har en relativt lang levetid, hvis det er lavet rigtigt. I Tyskland er der eksempler på grønne tage, der er over 30 år, og som stadig holder meget fint.

Her under kan du se nogle mulige anvendelsesmuligheder i forbindelse med Grønne tage:

 

Tilbage til forsiden.