Recycling - Fra tag til vej

 Vi ved at din tid handler om penge.  Derfor er det vigtigt at de tiltag vi laver har en positiv virkning for dig.  Vores holdning er at man skal sætte ind der hvor man kan og hvor det skaber mest værdi for kunden.  Derfor har vi indledt et samarbejde med Tarpaper Recycling i Danmark om genanvendelse af vores tagpapmembraner.  Det vil sige at vi prøver at gøre det nemt at komme af med rester af tagmaterialer fra byggepladser.

En af løsningerne er at omdanne det bitumen holdige tagpap til en råvare, der som bindemiddel indgår i produktion af asfalt.  Bitumenmixet sælges så videre til danske asfaltværker som bruger det som råstof i deres produktion, med store besparelser for miljøet. 

Som et nærlæggende eksempl kan der nævnes at restmaterieler fra byggerier udført af NCC bliver kørt til opsamlingsstationer rundt omkring i landet.  Efterfølgende bliver det samlet op og kørt til Tarpaper Recycling, hvor det gennemgår forædlingsprocessen og omdannes til bindemiddel og fyldstof for asfaltproduktion.  Efterfølgende sælges det igen til NCC Roads, som anvender materialet til asfaltering og vejservice rund omkring i Danmark. 

Det samme kan lade sig gøre i renoveringsprojekter og på den måde kan man sikre fyldt udnyttelse af naturens ressourcer.  Hvis du vil høre mere er du velkommet til at kontakte os.

 

Tilbage til forsiden