Boligbyggeri

Udviklingen i samfundet og de deraf følgende ændringer i arbejds- og levevilkår, familiestruktur og adfærd går hurtigere end nogen sinde før. Skiftende beboere med forskellige etniske, kulturelle, familiemæssige og sociale forudsætninger vil i boligens levetid stille forskellige krav til den samme bolig og bør selv kunne præge den. Udvikling af hjemmearbejdspladser og måden at arbejde på i fremtiden kan føre til, at den skelnen mellem boliger og erhverv, der er karakteristisk i dag, i et vist omfang opblødes. Hertil kommer at miljøkonflikter ved at placere boliger og virksomheder sammen i mange tilfælde er forsvundet, hvilket giver helt nye muligheder for udvikling og etablering af integrerede funktionsblandede områder.

Se øvrige Referencer

Dette medfører også forandring i arkitektonisk fremtoning i boligbyggeri.  Tagpap har en historisk sammenhæng med dansk boligbyggeri som går tilbage til 1900 tallet. 

Her under kan du se nogle mulige anvendelsesmuligheder af vores produkter i forbindelse med boligbyggeri:


Tilbage til forsiden.